بهرمندی هرچه بیشتر از منابع لحظه‌ی حال، عبور از رنج، توسعه‌ی پایدار شادی و رضایتمندی

Dr- golestannejad

بهرمندی هرچه بیشتر از منابع لحظه‌ی حال، عبور از رنج، توسعه‌ی پایدار شادی و رضایتمندی

حال بهتر

همهٔ انسان‌های روی زمین با گریه به‌دنیا می‌آیند. درواقع روبه‌رو شدن با استرس و درد و رنج از همان ثانیه‌های آغازین تولد شروع می‌شود. این چالش‌ها در سراسر سفر زندگی ادامه می‌یابند؛ اما می‌شود رنج زندگی را کاست و حتی با تغییر معنای آن، در جهت زندگی بهتر و با رضایتمندی بیشتر حرکت نمود.

من زهرا گلستان‌نژاد...

من زهرا هستم کنجکاو و عاشق دانستن در مورد ذهن و مغز.
بعد از سالها مطالعه در حوزه روانشناسی به این نتیجه رسیده‌ام که شناخت و دانستن مهم است، اما مهمتر از آن به کاربستن دانسته‌ها در بستر زندگیست.
تجربه زیسته‌ام به من یاد داده نشستن و خواندن فقط ذهن را سنگین تر می‌کند، برای زندگی بهتر باید آستین‌ها را بالا زد و وارد میدان عمل شد. حالا بیشتر به چگونگی فکر می‌کنم، اینکه چگونه می‌توان دانش را از کتابها و مقالات به درون بستر زندگی جاری کرد ….

بهره مندی هرچه بیشتر از منابع لحظه‌ی حال

عبور از رنج

توسعه‌ی پایدار شادی و رضایتمندی

آخرین مقالات...