سه گام مهم در نه مثبت

سه گام مهم در نه مثبت

سه گام مهم در نه مثبت 657 663 زهرا گلستان نژاد

 

دوباره توی یکی از همان موقعیت های عذاب آور گیر کرده بودم. همان موقعیت هایی که در رابطه ای فرد مقابل از من درخواستی دارد و من بنا به دلایلی نمی خواهم به درخواست او « آری» بگویم. بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم نفهمیدم چطور شد که یک دفعه گفتم مشکلی نیست انجامش می دهم.
اما گفتن این یک کلمه « آری» دردسر و هزینه های بسیاری برای من به همراه داشت. و تنها کاری که از دستم بر می آمد سرزنش خودم بود. به خودم می گفتم ای کاش مار زبانت را نیش زده بود، لال شده بودی و این یک کلمه را نمی گفتی. اما پشیمانی و سرزنش دیگر سودی نداشت.

نه گفتن یک از موضوعاتی است که بسیاری از ما آدمها با آن درگیر هستیم!!

ولی واقعا چرا نمی توانیم در صورت لزوم « نه» بگوییم ؟؟؟
شاید دلایلی مثل ترس از به خطر افتادن رابطه؛ باختن معامله ای؛ مقابله به مثل کردن طرف مقابل و یا از دست دادن کار مان سبب شود که بله ای بر خلاف میلمان بگوییم.

البته بعضی وقتها هم از بس که بله گفته ایم و متضرر شده ایم با خود عهد می کنیم که قاطعانه «نه » بگوییم. و نتیجه این می شود که با حالتی پرخاشگرانه و به صورتی تهاجمی نه را به صورت طرف مقابل می کوبیم که نتیجه ی چنین
«نه گفتنی » معلوم است دلگیر شدن فرد مقابل از ما ، چرا که این گونه نه گفتن سبب بوجود آمدن احساس طرد در او می شود. که در خیلی از موارد به خراب شدن رابطه مان می شود.

حالت بدتر آن است که از هر دو طرف متضرر می شویم یعنی با حمله یک
« نه »می گوییم بعد گرفتار عذاب وجدان می شویم و بعد برای بهتر کردن رابطه مان و به جبران آن نه ، حاضر می شویم بله ای بگوییم که از بله ی اول خیلی بیشتر برایمان هزینه بر می دارد و دوباره پشیمان از آن بله ی پرهزینه گرفتار خشم و سرزنش می شویم. مثل موشی گیر افتاده درون مانعی می شویم که همین طور از این سو به آن سو می دود  اما از مانع خلاص نمی شود.

پس واقعا راه چاره چیست؟
چگونه می توان نه گفت و در عین حال به طرف مقابل و در نتیجه به رابطه آسیب نرساند؟

بلاخره من جواب را در «کتاب قدرت نه مثبت » نوشته ی ویلیام اوری پیدا کردم.

با خواندن کتاب فهمیدم راه فرار از چنین موقعیت هایی استفاده از
«بله! نه، بله؟» است.
نخستین آری علایق شما را ابراز می کند. نه قدرت شما را می رساند و آری دوم روابط شما را حفظ می کند و آن را گسترش می دهد.

بنابراین یک «نه مثبت» میان قدرت و رابطه تعادلی به وجود می آورد و در خدمت علایق شما خواهد بود.

مثلا فکر کنید دوستی از شما مبلغی پول قرض می خواهد و شما به دلایلی نمی خواهید به او قرض بدهید.
“آری اول” همدلی با اوست که این می تواند از طریق سوالاتی در مورد کاری که می خواهد انجام دهد باشد.
“نه “با بیان شرایط خودتان و اینکه مثلا در شرایط فعلی مثلا به فلان دلیل امکان قرض دادن به او را ندارید.
“آری دوم” در عین حال به او می گویید که در آینده در صورتی که امکانش را داشتید خوشحال می شوید که به او کمک کنید.

قدرت نه مثبت این است که در عین حال که برخلاف خواست قلبی مان بله ای نمی گوییم و گرفتار خشم و سرزنش نمی شویم، با گفتن نه نامناسب به فرد مقابل احساس طرد و بی لیاقتی نمی دهیم. کاری نمی کنیم که او به خاطر بیان نیازش به ما، دچار احساس سرزنش شود. که البته این احساس سرزنش و بی لیاقتی و بی ارزشی در او سبب می شود نسبت به ما احساسات ناخوشایندی مانند خشم پیدا کند و این خشم سبب آسیب رساندن به رابطه می شود.

با نه مثبت ما در عین حال که به وجود او و بیان نیازش آری گو هستیم نسبت به برآوردن نیازش در این زمان نه می گوییم و در عین حال به بیان نیازش در آینده و در صورت امکان کمک به او گشوده خواهیم بود.