مهرورزی و شفقت به خود کلید رهایی از احساسات ناخوشایند

مهرورزی و شفقت به خود کلید رهایی از احساسات ناخوشایند

مهرورزی و شفقت به خود کلید رهایی از احساسات ناخوشایند 150 150 زهرا گلستان نژاد

امروز از صبح حالم خوب نبود. یک حالت اضطراب وپریشانی داشتم. شاید اگر قبلا بود به خاطر اضطراب داشتنم دچار اضطراب بیشتری می شدم و خودم را سرزنش می کردم، که چرا این طوری شده ام. اما اخیرا یاد گرفته ام که وقتی دچار احساسات ناخوشایندی همچون استرس و اضطراب می شوم هرچه بیشترنسبت به خودم مهربانی وشفقت ورزی کنم و مانند یک مادر مهربان از خودم مراقبت نمایم. البته سالها طول کشیده است تا توانسته ام والد حمایتگرم را جایگزین والد سرزنشگرم کنم. والد سرزنشگرم از من انتظار داشت که فقط تکالیف ام را انجام دهم و اصلا به حال و هوای من کاری نداشت. اما والد حمایتگرم واقعا مهربان است و زمانهایی که ناراحتم، غمگین و بی حوصله ام با مهربانی و مراقبت اش سبب بهتر شدن حالم می شود. مثل امروز که موجب شد در عین حالی که حال و حوصله ی هیچ کاری را نداشتم آرام آرام بیشتر کارهایی که در لیست کارهای امروزم بود را انجام دهم. این روزها حتی با حال بدم هم حال می کنم و دیگراز آمدن احساسات ناخوشایند ترسی ندارم. می دانم که والد مهربانی دارم که به بهترین نحو از من مراقبت می کند و به جای فحش و ناسزا گفتن فقط و فقط به من می گوید که اشکالی ندارد بعضی روزها آدم بی حوصله است.
من این مهربانی و شفقت ورزی به خودم را مدیون تمرینات مراقبه ای هستم که بیش از ده سال است که به طور مداوم انجام می دهم. خیلی طول کشید ولی بلاخره توانستم صدای والدی که همیشه مرا سرزنش می کرد خاموش کنم. البته هنوز هم بعضی وقت ها صدای او بلند می شود اما من خیلی زود آن را می شناسم و با آگاه شدن بر آن دستش را رو می کنم و اجازه نمی دهم مرا سرزنش کند. من خیلی خوشحالم چرا که دریافته ام تنها کسی که می تواند به معنای واقعی حال مرا بگیرد خودم هستم و تنها کسی که می تواند به معنای واقعی حال مرا روبه راه کند باز هم خودم هستم. وقتهایی که هیچ کسی در کنارم نیست خودم می توانم بهترین حامی و مراقبتگر خودم باشم و این دستاورد بزرگی است که آرزو می کنم بتوانم این راه و روش یعنی شفقت ورزی به خود را به دیگران هم یاد دهم تا آنها هم بتوانند در زندگی شادی ورضایتمندی بیشتری را حتی در لحظات غمناک زندگی شان تجربه کنند.