بهرمندی هرچه بیشتر از منابع لحظه‌ی حال، عبور از رنج، توسعه‌ی پایدار شادی و رضایتمندی

Dr- golestannejad

بهرمندی هرچه بیشتر از منابع لحظه‌ی حال، عبور از رنج، توسعه‌ی پایدار شادی و رضایتمندی

زندگی آگاهانه یعنی….

 

زندگی آگاهانه یعنی؛ در طی روز لحظه‌ای تامل کنی نگاهی بیندازی به کارهایی که داری انجام می‌دهی و ببینی آیا در حال کاری هستی یا درحال بار کشیدنی هستی؟

زندگی آگاهانه یعنی؛ وقتی می‌خواهی کاری انجام دهی ببینی آیا «به‌هنگام»؛ یعنی هماهنگ با اکنون است یا نه ؟

زندگی آگاهانه یعنی؛ وقتی قصد می‌کنی به سوی هدفی حرکت کنی ببینی «هم‌سو» با ارزش‌هایت هست یا نه؟

زندگی آگاهانه یعنی وقتی موفق شدی و به هدفت رسیدی توقف کنی، به خودت فرصت دهی تا از کیف آن بهرمند شوی و اجازه دهی که وجودت از آن «به‌کام» شود و بعد «سپاس» آن را بگویی

زندگی آگاهانه یعنی؛ داشتن برنامه‌ای که در آن مهم‌ترین کارهای ضروری و غیرضروریت را نوشته‌ باشی و برطبق آن عمل کنی نه آنکه سردرگم میان کارها بچرخی.

زندگی آگاهانه یعنی؛ حذف کارهای کمتر مهم و گلچین ‌کردن مهمتربن‌ها

زندگی آگاهانه یعنی؛ عمل کردن به مهم‌ترین الویت‌هایی که برای خودت در نظر گرفته‌ای.

زندگی آگاهانه یعنی شب‌ها بشینی و به روزت نگاه کنی و ببینی که چقدر در جهت ارزش‌هایت حرکت کرده‌ای.

زندگی آگاهانه یعنی؛ توجه کردن به موانعی که نمی‌گذارد تو در جهت ارزش‌ها و مهمتربن الویت‌هایت حرکت کنی

زندگی آگاهانه یعنی؛ توانایی دیدن ترس‌ها و طمع‌هایت.

زندگی آگاهانه یعنی؛ رفتن به گذشته و درس گرفتن از تجربیات تلخ و شیرینت.

زندگی آگاهانه یعنی؛ رفتن به آینده، تخیل خود در سالهای پیش‌رو و دیدن پیامدهای رفتارهای امروزت.

زندگی آگاهانه یعنی؛ دیدن اگر …آن‌گاه‌ها، اگر به این شیوه‌ زندگی کنم آنگاه انتظار روبه‌رو شدن با چه پیامدها را دارم

زندگی آگاهانه یعنی پذیرش آنچه در اکنون تجربه می‌کنیم و تعهد برای بهتر کردن آن

زندگی آگاهانه یعنی زندگی کردن در بستری ازرواداری، مهربانی و شفقت به خود و دیگران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *